Rolling

Teated

Sulge

About Rolling EE

Rolling OÜ on täisteenused pakkuv firma, osutades laiamahulisi kontoritehnika hooldusteenuseid ning teostades bürootehnika, toormaterjalide, büroo-ja majapidamistarvete ning toidukaupade müüki ja büroodele tarnimist.

Me tegutseme Eesti turul alates 2014.a. juulist. Rollingu käive ning kliendipere on tänu pidevale ettevõtte arendamisele ning kvaliteetsete klienditeenuste osutamisele jõudsalt kasvanud, mis tõendab valitud tee õigsust ning meie klientide rahulolu.

Rolling OÜ käive aastail 2014 – 2023:

Meie eesmärgiks on luua ja paljundada väärtusi, mis tagavad meie klientide püsiva usalduse. Selle teostamiseks peame täitma mitmeid ülesandeid, alates iga uut tööpäeva heas meeleolus, hoolitsedes igapäevaselt iga kliendi hea enesetunde eest.

Me säästame oma bürootöötajate aega, selleks lahendame silmapilkselt kõik büroo vajadused! Oleme isegi tavatutes situatsioonides suutnud pakkuda parimaid ja soodsaimaid lahendusi, selleks oleme pidevalt hoolitsenud toodangu-ja teenustevaliku laiendamise eest, korraldanud regulaarseid koolitusi, tegutsenud operatiivselt ja vastutustundlikult.

Lõppude lõpuks – rõõm hästi tehtud tööst on meie parim palk!

Rollingu deviisiks on „Paigalpüsimatu büroo!”, iga tellimus peab saama lubatust paremini täidetuks!

Me hindame kõrgelt:
Inimlikke suhteid – need pakuvad rõõmu, ning rõõm on iga tegevuse aluseks! Vastutustunnet – see tagab vajaliku täpsuse, ning täpsus on kvaliteedi aluseks! Ausust – see tagab usaldusväärsuse, ning usaldusväärsus on koostöö alus!

“Rolling OÜ” tegevuslugu

2013.aasta

Viidi läbi Eesti turu-uuring, 18.11.2013.a. asutati Rolling OU. Alustati ettevõtte tegutsemiseks vajalike tarkvara ning veebilehe väljatöötamisega.

2014.aasta

Esimesel poolaastal lõpetati kõik tarkvara koostamisega seotud tööd, samuti veebilehe www.rolling.ee väljatöötamine. Luuakse veebilehte puudutav videomaterjal. Mais alustatakse personali värbamisega. Juunis sisustatakse Tallinnas asuv kontor, toimub töötajate koolitus (Riias, Rollingu Läti-büroos). 1.juulil alustatakse klientide teenindamist. Augustis pälvib Rolling OÜ ISO 9000 ja 14000 kvaliteedisertifikaadid, mis tõendavad tipptasemel klienditeeninduse ning korrastatud ettevõtte töökeskkonna olemasolu.

2015.aasta

Rolling jätkab oma teenuste kvaliteedi parandamist ning töötab välja ja võtab kasutusele firma teenuste hindamise süsteemi, millesse kaasatakse enamik Rolling online-süsteemi kliente. Nii saame iga päev objektiivse hinnangu ettevõtte tegevuse kvaliteedi kohta. Saadud andmeid analüüsides võtame vastu otsuseid ja teeme kõik vajaliku selleks, et parandada ettevõtte pakutavaid teenuseid. Et laiendada Rollingu klientidele pakutavat kaubavalikut, suurendada laovarusid ja täita klientide tellimusi operatiivsemalt, võttis Rolling 2015. aasta lõpus vastu otsuse ehitada täiendav laohoone. Uus laohoone ühendatakse Rollingu olemasoleva büroo- ja tootmishoonega, mis asub Mārupes Plieņciema tn 37. Projekti väljatöötamine ja kooskõlastamine on kavas lõpetada 2016. aasta teises pooles. Ehitustöid plaanitakse alustada 2016. aasta lõpus ja need kestavad 3–4 kuud.

2016.aasta

Sisemiste protsesside ja klienditeeninduse kvaliteedi parandamiseks võeti kevadel ettevõttes kasutusele ressursside planeerimissüsteemi Hansaworld täiustatud versioon. Aasta alguses täiendati ka Rollingu teenuste hindamissüsteemi, pakkudes Rollingu interneti-klientidele võimalust väljendada oma arvamust ettevõtte püsikliendiprogrammide kohta. Et muutuda üldsusele huvitavamaks ja et olla kliendile lähemal, alustas Rolling sügisel aktiivsemat suhtlust sotsiaalmeedia võrgustikus Facebook, avaldades regulaarselt huvitavat ja kasulikku teavet ning näidates erinevaid olukordi ettevõtte töötajate argipäevast. Ettevõte kasvu soodustamiseks on vastu võetud otsus arendada meeskonda, tehes hoolikamat tööd uute töötajate tööle võtmisel ja integreerimisel, kui ka olemasolevate töötajate teadmiste täiendamisel. Lisaks sellele moodustatakse uus üksus, mis teenindab ainult Eesti tütarettevõtet Rolling OÜ. 2016. aastal jätkub intensiivne töö tootevaliku ja varude laojäägi suurendamiseks, tagades sellega klientidele suurema valikuvõimaluse ja tellimuste operatiivsema kohaletoimetamise.

2017.aasta

2017. aastal tegelesime sellega, et muutuda veel kaasaegsemaks ja modernsemaks – septembris viisime läbi ülemineku uuemale ressursiplaneerimise süsteemi HansaWorld versioonile ja samal ajal võtsime kasutusele Rollingu kodulehe uue versiooni, et ostmine oleks meie klientidele mugavam, kiirem ja ülevaatlikum. 2017. aasta lõpus hakkasime tegelema logistika mobiilse rakendusega, et meie kullerite argipäev oleks lihtsam ja mugavam ning tellimuste kohaletoimetamine klientidele toimuks kiiremini ja välistaks tarnevigade tekkimise. Suvel tõestasime jälle oma juhtimissüsteemi kvaliteeti ja hoolimist ümbritseva keskkonna vastu, läbides uuesti edukalt sertifitseerimise vastavalt uuematele ISO standarditele – ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015. Ka sellel aastal jätkasime enda huvitavamaks ja atraktiivsemaks muutmisega sotsiaalvõrgustikus Facebook. 2017. aasta jooksul kasvas meie Facebooki lehe jälgijate arv enam kui 4 000 jälgijani. Rollingu meeskond töötas sel aastal hoolsalt, aga ka puhkas hästi! Suvel kontrollisime Rollingu sprordimängudel rõõmsate tegevuste abil oma vastupidavust.

2018.aasta

2018. aasta oli eriline selle poolest, et kolisime suurematesse ja nüüdisaegsematesse kontoriruumidesse. Alates aasta teisest poolest töötame kontoriruumides, kus on ka piisavalt ruumi meeskonna kasvuks tulevikus. Suurt rõhku panime 2018. aastal Rollingu meeskonna arenemisele, eriti uute kolleegide väljaõppele, sest kõikide uute kolleegide esialgne koolitamine tagati emaettevõttes Lätis.  Sel aastal toimus meeskonna oluline kasv 10 töötajast aasta alguses kuni peaaegu 20 töötajani aasta lõpus. Väljakutseid pakkuvaks ja edukaks võib pidada personali värbamisprojekti „Vintervjuuks“, mille abil kaasasime uuel ja ebatavalisel viisil, online intervjuud kasutades, meeskonda uusi töötajaid. 2018. aastal tegelesime aktiivsemalt ühiskonna teavitamisega keskkonna säästmise kohta. Olime üks esimestest, kes rääkisid kasutatud tahmakassettidest kui ohtlikest jäätmetest, ja 2018. aastast panime veel suuremat rõhku sellele, et mitte ainult meie kliendid, vaid ka ühiskond üldiselt annaksid kõlbmatud kassetid utiliseerimiseks olmejäätmetesse viskamise asemel. Selle teostamiseks moodustasime eraldi jaotise meie kodulehel, et kliendid saaksid kõlbmatu kasseti mugavalt ümbertöötlemiseks registreerida.

2019.aasta

2019. aasta: Rollingu klientide tellimuste kohaletoimetamise kiiruse, operatiivsuse ja täpsuse parandamiseks tegi Rolling 2019. aastal märkimisväärseid muudatusi ja investeeris oma logistikaprotsesside ümberplaneerimisse. Muudatuste raames töötasime välja tänapäevasema tarkvara Rollingu autopargi marsruutide organiseerimiseks, samuti vahetasime autod järk-järgult välja mahukamate vastu. 2019. aastal viis Rolling lõpule ka kulleriäpi väljatöötamise, mis võimaldab nüüd kõigi klienditellimuste haldamist otse Rollingu kullerite mobiilseadmetes. Logistikavaldkonnas tehtud muudatuste põhieesmärk on tagada meie klientidele „Katkematu kontoritöö!“. Sel aastal panime suuremat rõhku huvitava ja meeldiva töökeskkonna loomisele ning korraldasime mitu uut üritust ja tegevust.

2020.aasta

2020. aasta oli pandeemia tõttu täis uusi ja tundmatuid väljakutseid nii meie kui ka kõikide teiste Eesti ja maailma ettevõtete jaoks. Kuid Rolling ei kaldunud sellel aastal oma eesmärkidest kõrvale ja saavutas sarnase käibe nagu eelmisel, 2019. aastal. Selle saavutasime tänu ühtsele ja sihipärasele meeskonnatööle ning visadusele. Kogu 2020. aasta jätkas Rolling oma tarkvara arendamist, töötas aktiivselt turunduse ja teenuste täiustamise kallal ning rajas lisaks olemasolevale laole tingimused, et võtta kasutusele 1500 ruutmeetri suurune lisaladu, laiendades seega nii tootevalikut kui ka suurendades varusid. Olgugi et 2020. aasta oli väljakutseid täis, võime meeskonnana oma 2020. aasta tulemuste üle uhked olla ja sama optimistlikult ka uude, 2021. aastasse astuda!

2021.aasta

2021. aastal jätkuva pandeemia kiuste õnnestus Rollingul saavutada suurim aastakäive ettevõtte ajaloos. Sel aastal pani Rolling suurt rõhku digiturunduse arengule. Samuti täiustasime kaubavalikut ning tagasime suurema kaubavaru laos. Võrreldes 2020. aastaga oleme laojääki suurendanud 23% võrra.

rolling!Tasuta tarned
Suur ladu
20 aastat kogemust
Ohutu töökeskkond

Rolling Kroonid

Sulge

Pakume Rolling Online kasutajatele tutvumiseks uut ja unikaalset ekstrat – lojaalsusprogrammi Rollingu Kroonid!

Kliendil on võimalik Rollingu netipoes www.rolling.ee ostes hakata koguma Rollingu Kroone (=EUR).

Kogutud Rollingu kroone võib kasutada 2 viisil:

  1. nendega võib arveldada tellitud kaupade ja teenuste eest, saades seeviisil täiendavaid hinnasoodustusi ning suurendades oma ettevõtte kokkuhoidu;
  2. Rolling Online kasutajad võivad kogutud Rollingu kroonide summa ulatuses valida endale boonuskaupade kataloogist meeldivaid kingitusi – olgu selleks igatsugu tarvilised asjad, kinkekaardid, reisipaketid, keelekursused jmt.meeldivad auhinnad.

Kogutud Rollingu kroonide summat saab lojaalsusprogrammi liige kontrollida, logides sisse Rolling Online süsteemi jaotisse – Minu profiil. Kogutud Rollingu kroonide kehtivusaeg on 1 (üks) aasta alates nende saamise päevast. Kõige vanemaid kogutud Rollingu kroone kasutatakse arveldamishetkel esimesena.

Lojaalsusprogrammiga liitumiseks palume ühendust võtta meie müügispetsialistidega!

Olete oodatud registreeruma, nautimaks juba täna kõiki Rolling klientide eeliseid!

Ostukorv

Sulgema
Your basket is empty
Teie ostukorv on hetkel tühi

Kassettide otsija

Sulge
Riik
Keel

Minu profiil

Sulgema

Teie müügispetsialist

Ielikt grozā

Aizvērt

Kasutajate haldus

Sulge

Võrdle tooteid

Võrdle Sulge