—>

Rolling on täisteenuseid pakkuv firma, osutades laiamahulisi kontoritehnika hooldusteenuseid,
ning teostades bürootehnika, toormaterjalide, büroo-ja majapidamistarvete ning
toiduainete müüki ja büroodele tarnimist.

Me tegutseme Läti turul juba alates 2002.aastast. 18 aasta jooksul talletatud kogemustega oleme paari töötajaga väikefirmast kasvanud pea 110 töötajaga ettevõtteks.

Rolling SIA käive aastail 2010 – 2021:


Ettevõtte eduloo kindlustajaks on olnud ettevõtte väärtushinnangute paikapanemine. Igapäevane toodete ja teenuste arendamine on päädinud kõige nõudlikemategi klientide vajaduste rahuldamisega. Meie eesmärgiks on luua ja paljundada väärtusi, mis tagavad meie klientide püsiva usalduse. Selle teostamiseks peame täitma mitmeid ülesandeid, alates iga uut tööpäeva heas meeleolus, hoolitsedes igapäevaselt iga kliendi hea enesetunde eest.Me säästame oma bürootöötajate aega, selleks lahendame silmapilkselt kõik büroo vajadused! Oleme isegi tavatutes situatsioonides suutnud pakkuda parimaid ja soodsaimaid lahendusi, selleks oleme pidevalt hoolitsenud toodangu-ja teenustevaliku laiendamise eest, korraldanud regulaarseid koolitusi, tegutsenud operatiivselt ja vastutustundlikult.

Lõppude lõpuks – rõõm hästi tehtud tööst on meie parim palk!

Rollingu deviisiks on „Paigalpüsimatu büroo!”, iga tellimus peab saama lubatust paremini täidetuks!

Me hindame kõrgelt:
Inimlikke suhteid – need pakuvad rõõmu, ning rõõm on iga tegevuse aluseks!
Vastutustunnet – see tagab vajaliku täpsuse, ning täpsus on kvaliteedi aluseks!
Ausust – see tagab usaldusväärsuse, ning usaldusväärsus on koostöö alus!

“Rollingu” ajalugu ja areng

2002.a.

Asutatakse firma “Biroja servisa centrs”. Alguses üüriti paari toakest Läti Teaduste Akadeemia kõrghoones –üks oli kontoriks, teine, keldrikorrusel asunud ruum – oli ette nähtud kassettide täitmiseks. Juhatuse esimees Kaspars Skribanovskis meenutab: „Päeval külastasime ülikondades kliente, aga õhtuti said ülikonnad tööürpide vastu välja vahetatud ning me täitsime ise Läti Teatuste Akadeemia keldrikorrusel, üleni tahmased, kassette. Iseõppimise käigus said kõik protsessid A-st O-ni selgeks tehtud.”

2003.a.

SEB Banka liisinguga soetati esimene tööauto, saadi ka esimene overdraft. Ettevõte laiendab oma tegevust, uueks ärinimeks saab “Biroja tehnikas servisa centrs”, edaspidi ka BTSC.

2004.a.

Avaramate ruumide otsinguil lahkutakse Läti Teaduste Akadeemia kõrghoonest, uue büroo asukohaks saab olema Mūkusalas tn. (eesti keeles – Mungasaare tänav). Esimest korda organiseeritakse raadios ja trükiajakirjanduses reklaamikampaania „BTSC kuum pakkumine”. Taolised reklaamikampaaniad kestavad tänasenigi! Ettevõtte kollektiiv teeb esimese paadisõidu Gauja (Koiva) jõel.

2005.a.

Ettevõte soetas esimesed kaks professionaalset kassettide täitmise ja taastamise seadet. Toimub esimene ettevõttesisene konkurss – kaheksa parimat pälvivad peaauhinna – reisi Innsbruckis (Austria) toimuvale jäähoki MM-võistlustele! Taolisi motiveerivaid üritusi teostatakse regulaarselt.

2006.a.

Soetatakse esimene sertifitseeritud toonerite laadimisseade. Alates sellest päevast täidetakse klientide kassette grammilise täpsusega! Firma esindajad külastavad uute tootmismaterjalide tarnijate leidmiseks esimest korda Barcelonas toimunud kassettide ja nende taastamiseks vajalike toormaterjalide näitust. Alates tollest aastast hakatakse külastama nii Euroopas kui Aasias asjaomaseid näitusi, näituste külastused on päädinud uute kassettide täitmiseks ja taastamiseks vajalike toormaterjalide leidmisega. Oleme hakanud käima ka kontoritarvete messidel.

2007.a.

Tulevikueesmärgiks seatakse oma büroo ja tootmishoone rajamine, selleks soetatakse Mārupesse laenu abil maatükk.

2009.a.

Korraldatakse esimesed ettevõtte spordimängud. Augustis täideti meie firmas juba 100 000.kassett!

2010.a.

Jaanuaris evitati koostöös Burti OÜ-ga uus Hansaword 1.versioon (raamatupidamis-, lao,-logistika ja teenustesüsteem). Antud süsteemi evitamine andis vähemalt 30%-lise efektiivsuse kasvu. Korrastatud töökeskkond on kahtlematult parandanud ka teenuste/teeninduse ja kommunikatsiooni kvaliteeti – nii ettevõtte kollektiivis endas kui ka klientidega suheldes. Süsteemi täiendused toimuvad praegugi. Alustati uue büroo- ja tootmishoone tehnilise projekti väljatöötamist ( Mārupes).

2011.a.

Lõpetati e-ettevõtlusprojekti – Online evitamine. Online süsteem käivitati 2011.a.juulis. Nimetatud projekti raames hakkasime klientidele pakkuma laias valikus kontori-ja majapidamistarbeid, toiduaineid ning muid kaupu. Nõndaviisi oleme kontoritehnikaga tegelevast firmast (sellele viitas ka meie firma ärinimi „Biroja tehnikas servisa centrs”), välja kasvanud täisteenuseid pakkuvaks ettevõtteks, pakkudes klientide büroodele laias valikus kaupu ja osutades laiamahulisi teenuseid. Ettevõttele on omistatud kvaliteedijuhtimissüsteemide sertifikaadid ISO 9001 ja ISO 14001! Ettevõte tagab oma sõidukitega regulaarsed kaubatarned kogu Läti territooriumil!

2012.a.

Märtsis alustati büroo-ja tootmishoone ehitust ( Mārupes), üldpindala - üle 5400 m2, ekspluatatsiooni andmise tähtaeg – 2013.a.veebruar. 10.detsembril sai „Biroja tehnikas servisa centrs” ärinimeks ROLLING!

2013.a.

Firma kolis märtsis uude büroo-, tootmis-ja laokompleksi ( Mārupes). Hoonel on viis korrust (ühes maa-aluse parklaga), kus asuvad laod, bürooruumid, kassettide tootmise, täitmise ja taastamise tsehh, avarad ja tehnikaga varustatud bürootehnika remondiruumid, konverentsi-ja läbirääkimisruumid, autoparkla, samuti töötajate puhke-ja sportimisruumid. 18.novembril registreeriti Eestis Rolling OÜ, seega jätkab Rolling oma tegevust juba rahvusvahelise ettevõttena.

2014.a.

Märtsis hakati osutama uut teenust “Sinu bürootehnika hoidja”, et meie klientide bürootehnika eest veelgi viksimalt hoolsamalt hoolt kanda ning kõik ilma igasuguste viperusteta töötaks.   Juulikuus alustas tegevust Rolling SIA tütarettevõtte Eestis. Meie firma oli Eesti turule edukaks sisenemiseks igakülgselt ettevalmistunud, tagamaks Eestiski samasugusega kvaliteediga teenuseid, mida on juba rohkem kui 12 aasta kestel osutatud Läti klientidele.   Augustis pälvis Rolling SIA (Läti) järjekordselt ning Rolling OÜ (Eesti) esmakordselt ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaadid, mis tõendavad, et mõlemad firmad vastavad rahvusvaheliselt tunnustatud tipptasemel juhtimisstandarditele.   Oktoobris tähistas Rolling SIA 12-aastast tegevust, tõendades, et on stabiilne ning jätkusuutlik ettevõte.

2015.a

Rolling jätkab oma teenuste kvaliteedi parandamist ning töötab välja ja võtab kasutusele firma teenuste hindamise süsteemi, millesse kaasatakse enamik Rolling online-süsteemi kliente. Nii saame iga päev objektiivse hinnangu ettevõtte tegevuse kvaliteedi kohta. Saadud andmeid analüüsides võtame vastu otsuseid ja teeme kõik vajaliku selleks, et parandada ettevõtte pakutavaid teenuseid. Et laiendada Rollingu klientidele pakutavat kaubavalikut, suurendada laovarusid ja täita klientide tellimusi operatiivsemalt, võttis Rolling 2015. aasta lõpus vastu otsuse ehitada täiendav laohoone. Uus laohoone ühendatakse Rollingu olemasoleva büroo- ja tootmishoonega, mis asub Mārupes Plieņciema tn 37. Projekti väljatöötamine ja kooskõlastamine on kavas lõpetada 2016. aasta teises pooles. Ehitustöid plaanitakse alustada 2016. aasta lõpus ja need kestavad 3–4 kuud.

2016.a

Sisemiste protsesside ja klienditeeninduse kvaliteedi parandamiseks võeti kevadel ettevõttes kasutusele ressursside planeerimissüsteemi Hansaworld täiustatud versioon. Aasta alguses täiendati ka Rollingu teenuste hindamissüsteemi, pakkudes Rollingu interneti-klientidele võimalust väljendada oma arvamust ettevõtte püsikliendiprogrammide kohta. Et muutuda üldsusele huvitavamaks ja et olla kliendile lähemal, alustas Rolling sügisel aktiivsemat suhtlust sotsiaalmeedia võrgustikus Facebook, avaldades regulaarselt huvitavat ja kasulikku teavet ning näidates erinevaid olukordi ettevõtte töötajate argipäevast. Ettevõte kasvu soodustamiseks on vastu võetud otsus arendada meeskonda, tehes hoolikamat tööd uute töötajate tööle võtmisel ja integreerimisel, kui ka olemasolevate töötajate teadmiste täiendamisel. Lisaks sellele moodustatakse uus üksus, mis teenindab ainult Eesti tütarettevõtet Rolling OÜ. 2016. aastal jätkub intensiivne töö tootevaliku ja varude laojäägi suurendamiseks, tagades sellega klientidele suurema valikuvõimaluse ja tellimuste operatiivsema kohaletoimetamise. 2016. aasta detsembris väljastati kliendile 100 000. arve

2017.a

2017. aastal tegelesime sellega, et muutuda veel kaasaegsemaks ja modernsemaks – septembris viisime läbi ülemineku uuemale ressursiplaneerimise süsteemi HansaWorld versioonile ja samal ajal võtsime kasutusele Rollingu kodulehe uue versiooni, et ostmine oleks meie klientidele mugavam, kiirem ja ülevaatlikum. 2017. aasta lõpus hakkasime tegelema logistika mobiilse rakendusega, et meie kullerite argipäev oleks lihtsam ja mugavam ning tellimuste kohaletoimetamine klientidele toimuks kiiremini ja välistaks tarnevigade tekkimise. Suvel tõestasime jälle oma juhtimissüsteemi kvaliteeti ja hoolimist ümbritseva keskkonna vastu, läbides uuesti edukalt sertifitseerimise vastavalt uuematele ISO standarditele – ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015. Ka sellel aastal jätkasime enda huvitavamaks ja atraktiivsemaks muutmisega sotsiaalvõrgustikus Facebook. 2017. aasta jooksul kasvas meie Facebooki lehe jälgijate arv enam kui 17 000 jälgijani. Rollingu meeskond töötas sel aastal hoolsalt, aga ka puhkas hästi! Suvel kontrollisime Rollingu sprordimängudel rõõmsate tegevuste abil oma vastupidavust. Detsembris, nagu igal aastal tavaks on saanud, kutsusime jõulupeole meie töötajate lapsed. Oleme rahul aasta jooksul saavutatuga ja rõõmustame, et saame aidata ka teisi. Juba teist aastat järjest annetame sihipäraselt koostöös organisatsiooniga ziedot.lv heategevusprojektidele Rollingu klientide kingitusteks ettenähtud vahendeid, mis meie arvates on suurepärane Rollingu alustatud traditsioon.

2018.a

2018. aastal pandi suurt rõhku Rollingu meeskonna arendamisele – panustasime enam kui seni meeskonna koolitamisesse. Sel aastal toimus meeskonna oluline kasv, ületades 120 töötaja piiri. Väljakutseid pakkuvaks ja edukaks võib pidada personali värbamisprojekti „Vintervija“, mille abil kaasasime uuel ja ebatavalisel viisil, online intervjuud kasutades, meeskonda uusi töötajaid. Ka 2018. aastal jätkasime eelnevalt juurutatud traditsiooniga olla sotsiaalselt vastutustundlik – juba kolmandat aastat järjest annetasime heategevuseks kliendi kingitusteks ettenähtud vahendid koostöös ziedot.lv-ga, kusjuures tegelesime sel aastal aktiivsemalt ka ühiskonna teavitamisega keskkonna säästmise kohta. Olime üks esimestest, kes rääkisid kasutatud tahmakassettidest kui ohtlikest jäätmetest, ja 2018. aastast panime veel suuremat rõhku sellele, et mitte ainult meie kliendid, vaid ka Läti ühiskond üldiselt annaksid kõlbmatud kassetid utiliseerimiseks olmejäätmetesse viskamise asemel. Selle teostamiseks moodustasime eraldi jaotise meie kodulehel, et kliendid saaksid kõlbmatu kasseti mugavalt ümbertöötlemiseks registreerida. Rollingu Eesti tütarettevõttele Rolling OÜ-le oli 2018. aasta eriline, sest koliti suurematesse ja nüüdisaegsematesse kontoriruumidesse. Alates aasta teisest poolest töötab Rolling OÜ meeskond kontoriruumides, kus on ka piisavalt ruumi meeskonna kasvuks tulevikus.

2019.a

2019. aastal oleme uhked meie värbamisprojekti „Vintervija“ tulemuste üle. Uus ja innovaatiline värbamislähenemine aitas nii laiendada ja tugevdada müügimeeskonda kui ka saavutas 1. koha konverentsil „Suurepärase tööandja DNA“ nominatsioonis „Loov lähenemine värbamises“. Rollingu klientide tellimuste kohaletoimetamise kiiruse, operatiivsuse ja täpsuse parandamiseks tegi Rolling 2019. aastal märkimisväärsed muudatused ja investeeringud oma logistikaprotsesside ümberplaneerimisel. Muudatuste raames töötasime välja tänapäevasema tarkvara Rollingu autopargi marsruutide organiseerimisel, samuti vahetasime autopargi järk-järgult välja mahukamate autode vastu. 2019. aastal on Rolling lõpetanud ka kullerite rakenduse väljatöötamise, mis võimaldab praegu Rollingu kullerite mobiilseadmetes kõikide klienditellimuste internetis haldamist. Logistikamuudatuste põhieesmärk on tagada meie klientidele „Katkematu kontoritöö!“. Sel aastal panime suuremat rõhku huvitava ja meeldiva töökeskkonna tagamisele ning korraldasime mitu uut üritust ja tegevust. Huvitavamatest saab nimetada naljapäeva, mil igal meeskonnal oli salajane ülesanne oma juhti ninapidi vedada, ning koduloomade päeva, mil kõik töötajad said oma lemmiklooma tööle kaasa võtta. Ka sel aastal jätkasime sotsiaalse vastutusega ettevõttena ja seekord teostasime töötajate kaasamisega heategevusprojekti, korraldades jõuluüllatuse sotsiaalhoolekande keskuse elanikele.

2020.a

2020. aasta oli pandeemia tõttu täis uusi ja tundmatuid väljakutseid nii meie kui ka kõikide teiste Läti ja maailma ettevõtete jaoks. Kuid Rolling ei kaldunud sellel aastal oma eesmärkidest kõrvale ja saavutas samalaadse käibe kui eelmisel, 2019. aastal. Selle saavutasime tänu ühtsele ja sihipärasele meeskonnatööle ning visadusele. Rolling ei taotletud riigilt pandeemiaga seotud toetusi. Kogu 2020. aasta jätkas Rolling oma tarkvara arendamist, töötas aktiivselt turunduse ja teenuste täiustamise alal ning lisaks olemasolevale laole rajas tingimused, et võtta kasutusele 1500 ruutmeetri suurune täiendav ladu, laiendades seega nii tootevalikut kui ka tootejääke. Viisime lõpule oma autopargi väljavahetamise väikeautodelt suurema mahutavusega autodele ning see tegi meie kullerite igapäevatöö mugavamaks ja optimeeris ka logistikat üldiselt. Olgugi et 2020. aasta oli väljakutseid täis, võime meeskonnana oma 2020. aasta tulemuste üle uhked olla ja sama optimistlikult ka uude, 2021. aastasse astuda!

2021.a

2021. aastal jätkuva pandeemia kiuste õnnestus Rollingul saavutada suurim aastakäive ettevõtte ajaloos. Sel aastal pani Rolling suurt rõhku digiturunduse arengule, sealhulgas jätkates selliste sotsiaalmeediaplatvormide nagu TikTok, Instagram ja Facebook arendamist. Samuti täiustasime kaubavalikut ning tagasime suurema kaubavaru laos. Võrreldes 2020. aastaga oleme laojääki suurendanud 23% võrra. Hoolitsedes oma töötajate tervise ja heaolu eest, tagame tervisekindlustusepoliisid kõikidele töötajatele, kes töötavad meie meeskonnas kauem kui katseaeg.

Võrdle tooteid

Eemalda kõik