—>


Rollingu kassetitäitmisteenindus


Huvipakkuva kasseti täitmise ja taastamise teenuse võimaluse ning hinna väljaselgitamiseks kasuta kasseti otsingut, kus tuleb valida printeriseadme (printer, koopiamasin) tootja ja mudel.

Uute kassettide soetamine on kahtlemata vajalik, kuid nende pidev ostmine on üsna kallis lõbu. Rolling pakub oma klientidele kassettide täitmis-ja taastamisteenust. Kassettide kvaliteetne täitmine ja taastamine pole sugugi lihtne – selleks peavad olema vastavad teadmised, kogemused ja oskused. Mittekohastes tingimustes ja mittevastavate instrumentidega tehtud kassettide täitmine, pealekauba oskamatute tegijate poolt, vähendab mitte üksi trükikvaliteeti, vaid võib printerit ennastki kahjustada. Rolling pakub nüüdisaegseimat kassetitäitmisteenust – ning mitte ainult Balti riikides! Selles veendumaks toome ära Rollingu kassetitäitmisprotsessi kirjelduse:

Rollingu kuller, kes on kassetid meie firmasse toimetanud, sisestab tellimuse vastavasse süsteemi. Kui antud kassett on meile esimest korda täitmiseks saabunud, siis omistatakse talle spetsiaalne tuvastusnumber (edaspidi-ID). See trükitakse spetsiaalsele vastupidavale kleebisele, mis kleebitakse kasseti kerele. See paneb alguse teie kasseti „eluloole”, tänu sellele on suvalisel ajahetkel võimalik kindlaks määrata kõiki antud kassetiga seotud sündmusi/toiminguid. Kui Te olete Rolling online registreeritud kasutaja, võite Teenindusajaloo jaotisse kasseti ID numbri sisestamisel näha kõiki antud kassetiga seotud sündmusi/toiminguid . Kui kassett on teistkordselt firmasse toodud, siis skäneeritakse see süsteemi, kasutades ID kleebisel olevat triipkoodi;

Kassettide täitmist teostav meister (edaspidi – meister), kes on tellimuse vastu võtnud, trükib välja tööülesande, kus on ära toodud tellimuse objektiks olevad kassetid ühes nende ID-ga, samuti tellimuse täitmiseks olulised Rollingu kulleri märkused. Meister viib läbi kasseti diagnosteerimise, selleks trükitakse test vastava kasseti-tüübi printeriga. Alles pärast täielikku diagnosteerimist otsustatakse, millised kasseti detailid tuleb välja vahetada, tehes vastavasisulise märke konkreetse ID-ga kasseti tööülesandele;


Jäargmiseks toiminguks on väljavahetatavate detailide komplekteerimine laos. Laotöötaja seob väljavahetatavad detailid süsteemis antud ID-ga kassetiga. Nõnda säilitatakse kõik toimingud, mis puudutavad igal kassetil väljavahetud detaile;

Meister võtab kasseti lahti, puhastab kõik detailid, kasutades antud protsessi jaoks sertifitseeritud seadet, vahetab välja väljavahetamiseks ette nähtud detailid, täidab toonerikasseti – selle kaal on samasugune, nagu originaalkassetilgi. Rollingu kasutuses olevad sertifitseeritud tooneri laadimisseadmed tagavad selle, et teistkordselt täidetud kassettides olev tooner kaalub täpselt samapalju kui originaalkasseti vastav kogus. Mitmete toonerikassettide puhul oleme need teadlikult täitnud esialgsest suurema tahmakogusega. Meie kliendid on taolist lisaväärtust hinnanud, sest taolise kassetiga on võimalik trükkida rohkem dokumente, ning kliendile tähendab see täiendavat säästu;


Toonerit ostetakse tootjalt suurpakendites, seevastu igale kassetile on ette nähtud konkreetne tahmakogus. Tooneriga täitmise käigus seadistatakse vastavale kassetitüübile ette nähtud tahmakogus, tooner pakitakse ette nähtud pakendisse, pärast laadimist liimitakse nimetatud pakendile vastav kleebis, kus on ära toodud täidetud kasseti tooneri kood, nimetus, seeria ja kaal;
Kõige lõpuks toimub kasseti kokkupanek, meister teostab kasseti diagnosteerimise, trükkides välja testkoopia vastavale kassetitüübile vastava printeriga. Ainult veatu koopia korral loeb meister teenuse antud etapi lõpetatuks ning kassett läheb pakkimisele;Pakkimisvalmis kasseti kere detailid puhastatakse hoolikalt ära, toimub kasseti kaalu kontroll (sertifitseeritud elektroonilistel kaaludel). Pärast kaalumist sisestatakse süsteemis olevasse kasseti „elulukku” täitmisjärgne kaal (nimetatud mõõtmistulemused säilitatakse Teenuse ajaloo jaotises, neid võib leida kasseti ID numbri jargi). Kasseti kerele liimitakse spetsiaalne kaalukontrollimist tähistav kleebis;Järgmise toiminguna pakitakse kassett spetsiaalsesse löögi-ja niiskuskindlasse pakendisse (airbag), mis vastab tootja esialgsele pakendile. Kassett pannakse kartongkarpi, millele trükitakse kasseti kood, ID-number, täitmise kuupäev ja aeg. Kassett on nüüd tarnevalmis.

Võrdle tooteid

Eemalda kõik